List of active policies

Name Type User consent
Konto på antagningsprov.kmh.se Site policy All users

Summary


Full policy

Med tjänsten antagningsprov.kmh.se får du möjlighet att:

  • lämna in arbetsprov i samband med ansökan 

  • göra antagningsprov i samband med ansökan
    (genomförs på plats på KMH)

  • göra övningsprov inför en ansökan.  

För att få tillgång till tjänsten måste du registrera ett konto. Lagringen av de personuppgifter du uppger är nödvändiga för att KMH ska kunna fullfölja sitt åtagande gentemot dig och erbjuda funktionerna ovan. 

Kontot och dina uppgifter lagras i tjänsten antagningsprov.kmh.se under som längst 12 månader. Tjänsten hålls öppen under läsåret (augusti till juni). Inför varje hösttermins start (senast rensat 2021-08-11) rensar bort vi alla konton och alla uppgifter som lagrats tillsammans med dem. Det innebär att du behöver skapa ett nytt konto vid varje nytt läsår. 

Om du inte använt tjänsten för att genomföra antagningsprov, kan du begära att ditt konto tas bort tidigare. Skicka e-post till: digitala.antagningsprov@kmh.se

Observera följande: KMH tar inte på något sätt hänsyn till övningsprovets resultat i samband med antagningen. KMH returnerar inga arbetsprover. KMH delger inga resultat på antagningsprov förrän besked om antagning finns på antagning.se. 

Dataskyddsombud på KMH är Magnus Dyberg,
administrativ handläggare på Enheten för ledningsstöd:

dataskyddsombud@kmh.se