Tillgänglighet för antagningsprov.kmh.se

Via antagningsprov.kmh.se genomförs arbetsprovsinlämningar och övningsprov inför sökning till Kungl. Musikhögskolan (KMH). KMH står bakom den här webbplatsen, som också används som verktyg på plats i datorsal under ansökningsvecka.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur antagningsprov.kmh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från antagningsprov.kmh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via detta formulär.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker problem att ta del av information eller funktionalitet, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du meddelar oss via detta formulär så att vi förstår vad vi behöver förändra.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Brister i temat som kan göra att layout visas oproportionerligt då lärplattformen används på vissa mobila enheter.Brister vid konsekvent formatering av text i kursrum.
  • Då webbplatsen används för att skriva antagningsprov i samband med sökningsvecka finns möjlighet till särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning. Detta anmäls till samordnare på högskolans studieadministrativa avdelning som efter en individuell bedömning beviljas. I samband med den processen tas en individuell lösning för tillgänglighet fram.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-0923. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

KMH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för innehåll publicerat tidigare än 2019-08-23. Exempel på detta är material som inte är aktuella innevarande läsår. Dessa med tillhörande information kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av antagningsprov.kmh.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.


Last modified: Wednesday, 23 September 2020, 4:21 PM